Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Oferty inwestycyjne
nieruchomości niezabudowane
 >> Oferta nr 1 Uroczysko / DTŚ

Teren w rejonie ul. Uroczysko / Drogowej Trasy Średnicowej

POWIERZCHNIA:

Powierzchnia terenu: 4,8048 ha


ILOŚĆ DZIAŁEK: 3


ZABUDOWA ISTNIEJĄCA:

Teren niezabudowany.


PRZEZNACZENIE TERENU:

jednostka 21 TUHG/TZI
Przeznaczenie podstawowe:
Strefa projektowanego wielofunkcyjnego zespołu handlowo usługowego w terenach zieleni:
usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
usługi gastronomii;
zieleń towarzysząca;
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi sportu, rekreacji i kultury
obiekty zaplecza magazynowo składowego związane z funkcją podstawową; (...)

wymagane kompleksowe zagospodarowanie całego obszaru w ramach linii rozgraniczających ściśle określonych, wymagane uporządkowanie zagospodarowania terenu całej jednostki ze szczegółowym uwzględnieniem realizacji zieleni urządzonej,
wymagane zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych, kompozycyjnych, funkcjonalnych i materiałowych oraz zasad ochrony przyrodniczo-krajobrazowej;
lokalizacja terenu zabudowy w południowej części jednostki możliwa po wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjnej opartej na szczegółowych badaniach geotechnicznych, określającej możliwości i warunki przystosowania terenu do celów budowlanych oraz po wykonaniu kompleksowej rekultywacji obszaru, w tym rewitalizacji zieleni;
max. powierzchnia zabudowy 40% pow. terenu dopuszczalnej zabudowy;
min. powierzchnia zieleni 40% pow. terenu dopuszczalnej zabudowy;
obowiazująca linia zabudowy w odległości 30 m od krawędzi ulicy;
gabaryt obiektów max. wysokości zabudowy 14m;Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman