Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Oferty inwestycyjne
nieruchomości niezabudowane
 >> Oferta nr 8 ul. Wojska Polskiego 16b, c

Wojska Polskiego 16 b, c


POWIERZCHNIA:

Powierzchnia działki 3996: 4743 m2

Powierzchnia działki 3998: 3001 m2

Powierzchnia działki 4001: 4074 m2


LICZBA DZIAŁEK: 3


PRZEZNACZENIE TERENU:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Świętochłowice w granicach: Pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-Gliwice, ul. Metalowców, Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/263/2001 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.04.2001 r. teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki to teren o symbolach: E 13, E14, E 15 Funkcja wiodąca – OPF (obszary o przemieszanych funkcjach usługowych, handlowych).


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość jest niezabudowana. Granice działek posiadają kształt nieregularny.
Na powierzchni nieruchomości rozplantowano gruz budowlany pochodzący z rozbiórek obiektów budowlanych. Powierzchnia działek posiada ślady wcześniejszego zagospodarowania . Widoczne są ślady dróg o nawierzchni asfaltowo-betonowej, resztki chodników z płytek betonowych, różne rodzaje płyt betonowych. Pod powierzchnią terenu może występować nieczynne uzbrojenie dawnych funkcji gospodarczych. Całość terenu porośnięta chwastami i zielenią niską, samosiejkami drzew i krzewów.
Otoczenie nieruchomości – nieczynny szyb kopalni "Polska", zabudowania poprzemysłowe byłej kopalni adaptowane do nowych celów, zabudowania przemysłowe Huty "Mittal Steel Poland S.A..
Uzbrojenie terenu – w otoczeniu przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są wszystkie zewnętrzne sieci uzbrojenia terenu.


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman