Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Oferty inwestycyjne
nieruchomości niezabudowane
 >> Oferta nr 13 ul. Bytomska, DTŚ

Teren OSiR "Skałka" przy ul. Bytomskiej i DTŚ

POWIERZCHNIA:

Powierzchnia terenu: 4 449 m2


NUMER DZIAŁKI: 4033/15


PRZEZNACZENIE TERENU:

Dla przedmiotowej działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z polityką przestrzenną Gminy przewiduje się w tym rejonie zabudowę usługową.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta graniczącej z Chorzowem. Zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i DTŚ. Stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony, zadrzewiony, sąsiadujący z terenami o podobnym charakterze. Działkę dzieli na dwie części niewydzielona geodezyjnie droga aktualnie umożliwiająca komunikację pieszo-jezdną.
Dojście do działki schodami terenowymi od skrzyżowania ul. Bytomskiej z DTŚ poprzez działkę 4033/16. Dojazd od ul. Bytomskiej będzie zapewniony przez działki 4033/13 i 4033/4. Przy drodze dojazdowej (działka 4033/4) aktualnie usytuowany jest parking strzeżony zapewniający miejsca do parkowania dla osób korzystających z OSiR "Skałka".
Przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowej i autobusowej usytuowane są w odległości 200 m.
Działka ma kształt nieregularny niemniej umożliwiający jej dobre zagospodarowanie.
Teren nieuzbrojony, sieci uzbrojenia w ul. Bytomskiej, stacja trafo na terenie OSiR. Przez północną część działki przebiega jedynie kabel elektryczny.
Zachodnia granica działki leży u podnóża skarpy oddzielającej ul. Bytomską.
Teren mało zróżnicowany pod względem wysokości, widoczny spadek terenu w kierunku Stawu "Skałka".
Cała powierzchnia działki porośnięta jest drzewami. Koszt ich usunięcia po uprzednim uzyskaniu stosownej decyzji obciąży potencjalnego inwestora – nabywcę nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów zurbanizowanych, z przewagą zabudowy mieszkaniowej.


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman