Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Oferty inwestycyjne
nieruchomości niezabudowane
 >> Oferta nr 2 Uroczysko / DTŚ

Teren w rejonie ul. Uroczysko / Drogowej Trasy Średnicowej

POWIERZCHNIA:

Powierzchnia terenu: 15,3791 ha


ILOŚĆ DZIAŁEK: 7


ZABUDOWA ISTNIEJĄCA:

Teren niezabudowany.


PRZEZNACZENIE TERENU:

jednostka 16TUHGS / TZP
Przeznaczenie podstawowe:
Strefa projektowanego wielofunkcyjnego zespołu handlowo-usługowo-rekreacyjnego w terenach zieleni parkowej:
usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
usługi gastronomii;
usługi sportu, rekreacji, turystyki i rozrywki;
zieleń parkowo - leśna;
wymagane kompleksowe zagospodarowanie całego obszaru w ramach linii rozgraniczających
wymagana rewitalizacja terenów zieleni wysokiej w obszarze jednostki dla wykreowania ogólnie dostępnego parku dzielnicowego w powiązaniu z restytucją istniejących stawów oraz ochroną wartościowej zieleni przywodnej i stanowisk ptactwa;
wymagane zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych, kompozycyjnych, funkcjonalnych i materiałowych oraz zasad ochrony przyrodniczo krajobrazowej;
wymagana realizacja ścieżek rowerowo-pieszych, urządzeń małej architektury wraz z oświetleniem typu parkowego;
wymagane wykreowanie nowego wnętrza urbanistycznego przestrzeni integracyjnej w terenie dopuszczalnej zabudowy wyznaczonej liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi (linie przerywane)
max. powierzchnia zabudowy 60% pow. terenu dopuszczalnej zabudowy;
min. powierzchnia zieleni 30% pow. terenu dopuszczalnej zabudowy;
obowiązująca linia zabudowy w odległoœci 30 m od krawędzi ulicy;
gabaryt obiektów max. wysokość zabudowy 8 m;
17TW, 18TW - Tereny wód śródlądowych (stawy);
wymagana restytucja oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w powiązaniu z otaczającymi terenami zieleni dla udostępnienia przyrodniczo-zaktywizowanych terenów wód dla celów rekreacjiWidzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman