Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Oferty inwestycyjne
nieruchomości niezabudowane
 >> Oferta nr 6 ul. Wojska Polskiego-Mielęckiego-Śląska

Rejon pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Mielęckiego i ul. Śląską.

POWIERZCHNIA:

Powierzchnia terenu: 14 204 m2


OZNACZENIE DZIAŁKI: 3946/8


PRZEZNACZENIE TERENU:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy południową i zachodnią częścią miasta Świętochłowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/238/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.02.2005 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: A2.2 – (1,4369 ha)
1) Przeznaczenie podstawowe:
U – tereny zabudowy usługowej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,
KDw – tereny dróg wewnętrznych,
Kp – tereny komunikacji pieszej i rowerowej
Ti – tereny infrastruktury technicznej


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Kształt działki regularny w formie kwadratu. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami. Teren nie wykazuje zmian rzędnych wysokości – teren płaski, posiada dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej – wody, kanalizacji i energii elektrycznej, gazu. Teren zlokalizowany w obrębie ronda stanowiącego rozwidlenie ulic o zasięgu ponadlokalnym. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, tereny niezabudowane, niezagospodarowane


DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Dostępność komunikacyjna – bardzo dobra – przystanki komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj) usytuowane SA przy ul. Śląskiej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy o nawierzchni asfaltowej. Ze względu na położenie w strefie śródmiejskiej miasta, nieruchomość posiada korzystne połączenie drogowe ze ścisłym centrum miasta oraz sąsiednimi dzielnicami. Dostęp do punktów handlowo-usługowych oraz kulturalno-oświatowych – bardzo dobry.


Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman