Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Oferty inwestycyjne nieruchomości zabudowane

Teren po byłej KWK "Polska"


POWIERZCHNIA:

Powierzchnia terenu: 0,57 ha


PRZEZNACZENIE TERENU:

Obowiązujący plan miejscowy przewiduje wiele sposobów zagospodarowania nieruchomości, m. in. w ramach funkcji usługowych – wystawiennictwo, galerie sztuki, muzea, kluby, kultura, administracja i biura, szkoły prywatne (wyższe lub fakultatywne), sport i rekreacja, nauka, gastronomia, drobny handel, mieszkania służbowe w ramach indywidualnego programu funkcjonalnego) oraz funkcje pomocnicze.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Położona jest w centrum miasta, na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego "Polska".
Działka jest w części zabudowana - istniejąca zabudowa to cenne obiekty architektury przemysłowej – dawne wieże wyciągowe szybów I i II, wpisane do rejestru zabytków.
Zespół wież wyciągowych posiada wybitne walory historyczne, architektoniczne i przestrzenne, jego utrzymanie ma znaczenie dla zachowania dziedzictwa poprzemysłowego miasta i regionu.
Działka sąsiaduje od południa z nieruchomością użytkowaną przez Komendę Miejska Policji, od wschodu i północy z wolnymi terenami przeznaczonymi do sprzedaży i zainwestowania.


DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Teren położony jest przy ul. Wojska Polskiego w południowej części miasta. Obszar dobrze skomunikowany z pozostałymi częściami miasta, w sąsiedztwie przystanków tramwajowych i autobusowych w kierunkach: Chorzów, Ruda Śląska, Katowice, Bytom, Gliwice, Zabrze, Świętochłowice Centrum. Działka jest częścią terenu dawnej KWK "Polska". Wzdłuż jego północnej granicy przebiega linia kolejowa w kierunku Katowice-Gliwice.


UWAGI:

Oferty z propozycjami zagospodarowania terenu prosimy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, w Biurze Informacji i Promocji Miasta (pok. 105) lub drogą elektroniczną na adres mailowy bip@swietochlowice.pl

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman