Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Gospodarka >> Strategia rozwoju miasta

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE DO ROKU 2015


Władze miasta przedkładają wszystkim środowiskom pragnącym podjąć aktywną odpowiedzialność za przyszłość miasta Świętochłowice projekt "Strategii rozwoju miasta Świętochłowice".

Dokument ten należy traktować jako podstawę dialogu społecznego, uruchamianego w mieście przez jego władze samorządowe i radę liderów lokalnych. Strategia rozwoju miasta wymagać będzie stałego rozszerzenia jej treści i wprowadzania okresowych modyfikacji pod wpływem zachodzących sukcesywnie zmian w uwarunkowaniach środowiska i społeczności lokalnej oraz otoczenia regionalnego i europejskiego.

Wolą władz miasta jest zainicjowanie różnych form współpracy publiczno – prywatnej dla ustanowienia efektywnych mechanizmów realizacyjnych związanych z przedsięwzięciami rozwojowymi miasta. Strategia tworzy zatem szeroką ofertę dla każdego kto uznaje Świętochłowice za miejsce godne swojej aktywności.Przewodniczący Rady Miasta (-)

Prezydent Miasta (-)
Spis treści:

 • AKSJOLOGICZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Analiza podstawowych uczestników rozwoju miasta i ich oczekiwań.
  • Wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek miasta.
  • Obecna struktura podstawowych wartości rozwoju miasta.
  • Prospektywna struktura podstawowych wartości rozwoju miasta.
 • WIZJA, MISJA I CELE STRATEGICZNE ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Wizja – Świętochłowice 2015.
  • Misja.
  • Cele strategiczne i ich składowe.
 • STRATEGICZNA ANALIZA SYTUACYJNA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Profil miasta.
  • Strategiczne dziedziny rozwoju miasta.
  • Bilans strategiczny miasta. Analiza SWOT w dziedzinach rozwoju miasta.
  • Kluczowe problemy rozwoju miasta.
 • REKOMENDACJE STRATEGICZNE ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Kierunki i przedsięwzięcia w dziedzinie: "Budowa Centrum Miasta".
  • Kierunki i przedsięwzięcia w dziedzinie: "Wspieranie MŚP".
  • Kierunki i przedsięwzięcia w dziedzinie: "Kształtowanie nowoczesnej edukacji".
 • MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
  • Partnerstwo i zasady kształtowania rozwoju miasta.
  • Miejski system ewaluacji strategii rozwoju miasta.
 • INSTRUMENTY POLITYKI ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE.
 • PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE.


Całość STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE DO ROKU 2015
Raport analityczny STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman