Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Oświata

Wiadomości ogólne

Wydział Edukacji i Sportu to komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego podlegająca Prezydentowi Miasta. Jest powołany do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych przez Miasto Świętochłowice.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, Świętochłowice – miasto na prawach powiatu – są organem prowadzącym dla szkół i placówek oświatowych publicznych. Miasto sprawuje nad szkołami nadzór "właścicielski" – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, dbałości o bazę, przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nadzór pedagogiczny nad szkołami należy do kompetencji kuratora oświaty.


Pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu zajmują się między innymi:

 • planowaniem i bieżącym prowadzeniem wydatków budżetowych w zakresie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
 • kontrolą realizacji budżetów szkół i placówek
 • obsługą organizacyjno-techniczną konkursów na dyrektorów, przygotowaniem propozycji dodatków funkcyjnych, nagród, odznaczeń dla dyrektorów
 • ewidencją uczniów i studentów otrzymujących Stypendium Miasta Świętochłowice
 • ewidencją przyznawanego nauczania indywidualnego i indywidualnego toku nauki
 • ewidencją wydawanych skierowań do kształcenia specjalnego
 • prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • współpracą z Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • organizacją egzaminów dla nauczycieli starających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • przygotowywaniem sprawozdań z realizacji budżetu
 • przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • współpracą z powołanymi doradcami metodycznymi
 • prowadzeniem „banku kadr” pedagogicznych
 • przyjmowaniem skarg mieszkańców dotyczących funkcjonowania szkół i placówek prowadzonych przez Miasto.Placówki oświatowe

Wykaz placówek oświatowych:

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Przedszkola


Młodzieżowy Dom Kultury

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman