Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Miasto >> Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

W Świętochłowicach działa wiele ośrodków udzielających pomocy społecznej. Zadania gminy, powiatu i administracji rządowej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w którego strukturze funkcjonują domy pomocy społecznej i świetlice terapeutyczne. Działalność OPS uzupełniają swoją niezwykle pożyteczną działalnością towarzystwa charytatywne i kościoły, szczególnie działające przy nich ochronki, a także Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jest podstawową jednostką organizacyjną wykonującą zadania gminy, powiatu i administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej. Pełni również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Szczegółowe informacje umieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"

Przeznaczony jest on dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki. Pobyt w Domu jest odpłatny. Przyjęcie do Domu następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.


Obiekt posiada 58 miejsc i w całości dostosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Każdy pokój mieszkalny wyposażony jest w wygodne łóżko, szafy z drzwiami suwanymi, nocny stolik, gniazdo RTV i telefon. Mieszkańcy mają możliwość urządzenia pokoju zgodnie z własnymi upodobaniami, w celu stworzenia miłej domowej atmosfery.


Placówka wyposażona jest w nowoczesne urządzenia sanitarno-higieniczne oraz sprzęt leczniczo-rehabilitacyjny stosowany w kinezyterapii i fizykoterapii.


Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarsko-medyczną oraz interesujący program terapii zajęciowej, dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb.


Kontakt


DPS "ZŁOTA JESIEŃ"
ul. Imieli 12
41-605 Świętochłowice
TELEFON:
245-68-41, 771-04-50

GODZINY OTWARCIA - PRACY:
całodobowo


Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu służy pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji z różnych powodów, szczególnie osobom w wieku emerytalnym i inwalidom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, niesamodzielnym życiowo.


Ze świadczeń mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.


Dom zapewnia dzienny pobyt pensjonariusza, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, a także posiłki w czasie pobytu. Do jego zadań należy zagwarantowanie:

  • co najmniej dwóch posiłków dziennie,
  • korzystania z sanitariatów,
  • pracy socjalnej,
  • terapii zajęciowej,
  • zajęć kulturalno-rekreacyjnych i towarzyskich,
  • porad psychologicznych - w razie potrzeby.

Dom mieszczący się przy ulicy Imieli 12 w Lipinach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman